+47 922 46 409 martemosteater@gmail.com

Om Marte 

Leder for Martemos teater jobber ut fra en bevissthet om at leken er barnets uttrykksform og ser leken med teaterøyne. Den eneste forskjellen mellom lek og teater er at teater er et bevisst uttrykk ut mot publikum, mens barn leker for å leke. Man vil finne de samme virkemidlene og grunnelementene i lek og teater som vil hjelpe barn til å utvikle lek og sosial kompetanse der de vil kjenne mestring, trygghet, og de vil ha mulighet til å gå inn og ut av roller som utvikler deres fantasi, språk og skaperevne.

Rollefigurer brukes fordi de appellerer mer til barna og gir effekt der de blir en personlighet barna kan forholde seg til og barn åpner seg og knytter seg mer til rollefigurer enn til mennesker. Karakterene Spike og Apos, samt flere, gjenspeiler barnas grunnleggende verdier som empati og vennskap og de er også språkstimulerende. Disse rollefigurene utstråler en positiv energi som også har blitt en del av mange barns liv, selv etter førskolen.

Kursene foregår på Sagene Samfunnshus. For mer informasjon og påmelding registrer dere på www.facebook.com/martemos, eller på email: martemosteater@gmail.com

Kursleder er førskolelærer og dramapedagog Marte Moshølen. Hun har fordypning og videre utdanning i barn, drama og teater fra høyskolen i Oslo, og er medlem av amatørteaterforbundet der hun har deltatt på flere barne og ungdomsteaterinstruktørkurs, fysisk dans, kreativ dans og skrivekurs.

 

Bilder fra workshops og forestillinger

Har du spørsmål? Send meg en henvendelse.